Projekt je spolufinancovaný z dotácie MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SlovakPressPhoto

VÝSTAVA

--- Termín výstavy:
Slávnostné odovzdávanie cien 4. októbra 2012 o 17.00 hod. (19.00 hod.)

--- Miesto: Primaciálny palác v Bratislave.


--- Otváracie hodiny pre verejnosť:
5. až 28. októbra 2012, denne od 10.00 do 17.00 hod.

---Súťažné snímky bude hodnotiť 5-členná medzinárodná porota, ktorú vymenuje hlavný organizátor súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.

--- V každej súťažnej kategórii môže udeliť 3 ceny a čestné uznania.

 
Výstava