Projekt je spolufinancovaný z dotácie MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SlovakPressPhoto

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

CENA SPOLOČNOSTI

SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA

PORTRÉT
1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy
PRÍRODA
AKTUALITA

CENA SPOLOČNOSTI

SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA

Mladí fotografi do 25 rokov a študenti fakúlt žurnalistiky
Umenie a svet šoubiznisu
REPORTÁŽ
ŠPORT
Vo všetkých kategóriách môžu súťažiaci predložiť 5 sólo fotografií alebo sériu pozostávajúcu z 5 záberov.
 
Súťažné kategórie