Projekt je spolufinancovaný z dotácie MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SlovakPressPhoto

ČLENOVIA ODBORNEJ MEDZINÁRODNEJ POROTY

Marián Pauer

--- nar. 20. 9. 1945 v Trenčíne, žije v Bratislave

--- významný slovenský kritik a teoretik fotografie s bohatými skúsenosťami nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Je kurátorom mnohých výstav a multimediálnych projektov, autorom a spoluautorom 24 kníh. Pre svoje skúsenosti a schopnosti zhodnotiť nové trendy vo fotografii je pozývaný do porôt rôznych súťaží na Slovensku i vo svete, už šesťkrát bol porotcom najznámejšej novinárskej súťaže v Čechách Czech Press Photo. Za profesionálne pôsobenie vo fotografii mu Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) udelila titul ESFIAP a za knihu Fotograf Beatles získal prestížnu Cenu E.E.Kischa. Pedagogicky pôsobí na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Tibor Huszár

--- nar. 16. 6. 1952 v Rece

--- absolvoval katedru fotografie pražskej FAMU. Už pred štúdiom i počas neho fotografoval pre rôzne časopisy a médiá. S úspechom dokumentoval aj divadelný život - vyhral Svetové trienále divadelnej fotografie v Novom Sade (1983). Začiatkom deväťdesiatych rokov odišiel do New Yorku, kde pracoval ako nezávislý fotograf a pedagóg. Vydal publikácie Cigáni (1993), Portréty (1995), Koloman Sokol (1998), New York – mesto tolerancie (2001), Retrospektíva (2007) a mnohé ďalšie.

--- momentálne žije a pôsobí na Slovensku. Vedie fotografický ateliér študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Alan Hyža

--- nar. v roku 1964 v Levoči

--- pracoval vo viacerých slovenských denníkoch a týždenníkoch, vo svojej práci sa zameriava na paradoxy života na Slovensku, na jeho tienisté a najviac problémové súčasti

--- na 1. a 3. ročníku Czech Press Photo vyhral kategóriu ĽUDIA, O KTORÝCH SA HOVORÍ a z tretieho ročníka si za svoje fotografie z cyklu Deti a ich životné prostredie na prelome tisícročí odniesol prvú cenu v kategórii Príroda a životné prostredie. Roku 2009 mu v Stredoeurópskom dome fotografie udelili titul Fotograf roku. Žije a tvorí v Bratislave.

Péter Korniss

--- nar. 4. 8. 1937 v Kolozsvári, Rumunsko

--- uznávaný maďarský fotograf a fotoreportér, nositeľ mnohých významných ocenení (Kossuth Prize, Pulitzer Memorial Prize, Prima Primissima, Hungarian Heritage Prize..)

--- ťažiskom jeho práce bolo dokumentovanie miznúceho vidieckeho spôsobu života v Transylvánii a v Maďarsku, neskôr sa venuje aj ateliérovým a čiernobielym fotografiám.

--- niekoľko rokov bol členom medzinárodnej poroty World Press Photo, neskôr členom medzinárodného poradného zboru World Press Photo Foundation (Amsterdam)

Tomasz Gudzowaty

--- nar. v roku 1971

--- uznávaný poľský fotograf. Na začiatku kariéry sa venoval predovšetkým fotografovaniu prírody, neskôr sa zameral na sociálnu dokumentaristiku. Posledných 5 rokov sa venuje športovej fotografii, predovšetkým nekomerčným športom.

--- jeho fotografie boli publikované v mnohých renomovaných magazínoch, ako napr. Max magazine, L´Equipe, The Guardian, Neewsweek, Time a pod.

--- je niekoľkonásobným víťazom viacerých významných súťaží, ako napr. World Press Photo, Pictures of the Year, NPPA Best of Photojournalism.