Projekt je spolufinancovaný z dotácie MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SlovakPressPhoto

PODMIENKY SÚŤAŽE

Prihlasovací formulár:Prihlasovací formulár

--- Súťaž bola otvorená Tlačovou konferenciou 30.5.2012 o 10 hodine na pôde Primaciálneho paláca.

--- Súťažiaci predložia súťažné fotografie na CD vo formáte JPEG, v rozlíšení
asi 3 000 x 2 000 pixelov. Každé CD musí byť označené: menom a adresou autora, číslom mobilného telefónu a e-mailovou adresou, presnými názvami súťažných fotografií a ich zaradením do jednotlivých súťažných kategórií.

--- Uzávierka súťaže: 31. augusta 2012

---Súťažné snímky posielajte na adresu: SLOVAK PRESS PHOTO, P.O.BOX 5 , 810 00 Bratislava.

--- Všetky zásielky musia obsahovať aj kompletne vyplnený vstupný formulár. Nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje, názov súťažnej kategórie a názvy snímok alebo sérií, s ktorými sa hlásite do jednotlivých kategórií. Pokiaľ sa uchádzate aj o Grant Bratislavy, nezabudnite stručne charakterizovať svoj začatý tematický projekt o premenách Bratislavy.

Neocenené práce budú po skončení súťaže zasielané naspäť odosielateľom iba v prípade, ak odosielateľ priloží, spolu so svojou zásielkou do súťaže, aj ofrankovanú obálku so spiatočnou adresou. Inak budú pripravené, po spoločnom telefonickou dohovore, k osobnému prevzatiu (archivujú sa iba 5 rokov).

Fotografie, ktoré sú súčasťou výstavnej kolekcie (t.j. všetky ocenené a ďalšie vybrané fotografie na výstavu), zostávajú k dispozícii hlavnému usporiadateľovi/organizátorovi SLOVAK PRESS PHOTO k ďalšiemu výstavnému použitiu, a to výhradne na výstavách SLOVAK PRESS PHOTO doma aj v zahraničí.

Organizátori môžu publikovať súťažné fotografie výhradne k propagácii súťaže
SLOVAK PRESS PHOTO (vždy spolu s uvedením názvu súťaže ale s logom
SLOVAK PRESS PHOTO).

SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž a následná výstava prinášajúca nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia fotografi žijúci v Slovenskej republike.
Cieľom súťaže aj výstavy je umožniť verejnosti byť očitým svedkom udalostí a javov uplynulého roku. Rovnako predstavuje aj motiváciu pre fotografov v každodennom stereotype ich práce k osobným prístupom a tak stimulovať rozvoj samotného
média – fotografie.

 
Podmienky