Projekt je spolufinancovaný z dotácie MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SlovakPressPhoto

SLOVAK PRESS PHOTO

HLAVNÉ CENY

--- Cieľom súťaže je vytvoriť nový prestížny slovenský projekt, ktorý doteraz neexistoval

--- pozdvihnúť úroveň slovenskej fotografie a stimulovať jej ďalší rozvoj

--- konfrontovať slovenskú novinársku fotografiu s tvorbou najlepších svetových fotoreportérov

--- zamerať sa na témy, ktoré sú spoločensky závažné a naliehavé

--- umožniť prezentovať sa aj mladým fotografom a fotografiám, ktoré v dnešných médiách, napriek svojim kvalitám, nenachádzajú uplatnenie

Grand prix - Cena J.M. Petzvalahlavná cena súťaže:
sklenená plastika + 2 000€
Cena za celoživotné dielocena za celoživotný autorský
prínos v slovenskej fotožurnalistike
Cena Viliama Malíkacena za podporu slovenskej
novinárskej fotografie
Grant Bratislavyročné štipendium magistrátu 2 000€
na fotografovanie premien Bratislavy
Cena diváka  cena na základe hodnotenia
návštevníkov výstavy

--- SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž a následná výstava prinášajúca nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia fotografi žijúci v Slovenskej republike. Cieľom súťaže aj výstavy, je umožniť verejnosti byť očitým svedkom udalostí a javov uplynulého roku. Rovnako predstavuje aj motiváciu pre fotografov v každodennom stereotype ich práce k osobným prístupom a tak stimulovať rozvoj samotného média – fotografie.

--- Prvý ročník SLOVAK PRESS PHOTO sa začína symbolicky pri príležitosti 1150.výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska. Prvé záznamy z našej histórie môžeme nájsť v nástenných kresbách v jaskyniach. Boli to obrazy, ktoré zaznamenávali vtedajšie udalosti (realitu). Historické skutočnosti boli postupne zaznamenané písmom. Až Cyril a Metod priniesli na územie dnešného Slovenska písmo pre Slovanov. Dejinné skutočnosti sme začali zaznamenávať písmom a maľbou, technologický pokrok priniesol vynález kníhtlače. Začali vychádzať prvé noviny, ktoré obsahovali aj ilustrácie. Neskôr ich nahradila fotografia, ktorá zachytávala realitu daného momentu. Základom novín je spojenie písma a fotografie. Súťaž si kladie za cieľ prezentovať a oceniť ukážky práce fotografov, ktorí zachytávajú pomocou fotoaparátov realitu našich dní. Prvý ročník SLOVAK PRESS PHOTO má byť poctou učeniu a prínosu Cyrila a Metoda pre históriu a súčasnosť nášho národa.

--- SLOVAK PRESS PHOTO s.r.o. a Hlavné mesto SR Bratislava pozývajú fotografov zo Slovenskej republiky na účasť v 1.ročníku súťaže novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO, ktorá sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča a primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika.

O CENÁCH

--- Ceny za víťazné fotografie jednotlivých kategórií budú od výtvarníka a sklára Pala Macha.

--- Zároveň budú publikované v katalógu a po vyhodnotení súťaže prezentované formou výstavy.

--- Ceny do súťažných kategórií venujú: Slovenský syndikát novinárov, Paneurópska vysoká škola, Olympus, Prolaika, TPD, Združenie vydavateľov periodickej tlače, E-Photo.sk.

Palo Macho

born 1965
lives in Bratislava

1980 - 1983 Secondary school of glass, Nový Bor, Czech Republic
1983 - 1986 Secondary School of Art Glass, Kamenicky Šenov, Czech Republic
1989 - 1995 Academy of Fine Arts, Bratislava, Slovakia
1993 - Ecole des Beaux-Arts, St. Etienne, France
1994 - 1998 The teacher at The Secondary School of Applied Arts, Lednické Rovne, Slovakia
2010 - The Teacher on Academy of Fine Arts, Bratislava, Slovakia

DOCUMENTARY:
"Glass Pictures", film director and scenario: Meir Lubor Dohnal, Artileria 2008

POEMS:
Strelné modlitby, Editor: Slovenský spisovateľ, a.s., Bratislava, 1995
Mesiac na červeno, Editor: F.R.&G., spol.s r.o., Bratislava, 2006

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

30.5. 2012

REGISTRÁCIA

30.5. - 31.8. 2012

VYHODNOTENIE

5. až 7. septembra 2012

VYHLASOVANIE
VÝSLEDKOV A VÝSTAVA

--- Súťažné fotografie je možné prihlásiť do ôsmich súťažných kategórií.

--- Prihlasovací formulár: Prihláška

--- O víťazných fotkách rozhodne začiatkom septembra medzinárodná porota zložená z domácich aj zahraničných odborníkov na fotografiu.

--- Víťazné fotografie budú slávnostne vyhlásené 4.10.2012 v Primaciálnom paláci.

--- Následne bude výstava v termíne 5.10.-28.10.2012 otvorená pre širokú verejnosť v Múzeu mesta Bratislavy - Starej radnici.